Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy (formularz odstąpienia od umowy)

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

– przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: led.pabianice@gmail.com

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Piłsudskiego 13/15, 95-200 Pabianice, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np. neon LED czy taśma LED 230V cięta z rolki 100m pod indywidualny wymiar);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Reklamacje (formularz reklamacji)

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: led.pabianice@gmail.com lub drogą pocztową na adres ul. Piłsudskiego 13/15 95-200 Pabianice.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Piłsudskiego 13/15 95-200 Pabianice.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Dodatkowe informacje:

Procedura rozpatrywania reklamacji 

 •  Reklamowany towar należy wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego
 •  Do przesyłki bardzo proszę dołączyć formularz reklamacyjny, login, numer zamówienia (cokolwiek co pomoże nam szybko zidentyfikować nadawcę)
 •  W przypadku braku dostępności do drukarki bardzo proszę o wysłanie  formularza wypełnionego ręcznie
 •  Po rozpatrzeniu reklamacji Klient w ciągu 14 dni otrzymuje informację dotyczącą złożonej reklamacji

Ważne

 • Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
 • Koszt odesłania produktu pokrywa kupujący.
 • W przypadku uznanej reklamacji zwrócimy koszt odesłania produktu wg. najniższej ceny oferowanej przez nas jednej z form dostaw.
 • W przypadku nieuznanej reklamacji konsument ponosi koszt odesłania (dostarczenia towaru).
 • Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Jeżeli opakowanie jest częścią produktu musi być w stanie nadającym się do dalszej odsprzedaży.
 • Przesyłany  towar powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność rzeczy lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania przedmiotu).

Procedura wymiany towaru

 • Jeśli chcesz wymienić zakupiony towar na inny, możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki (chyba, że w zakładce zwroty jest opisane inaczej).
 • Towar proszę odesłać na własny koszt na adres: LED EXPERT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 13/15, 95-200 Pabianice
 • Do przesyłki bardzo proszę dołączyć paragon oraz formularz wymiany.
 • W przypadku braku dostępności do drukarki bardzo proszę o przepisanie formularza ręcznie
 • Kwotę na zwrotną przesyłkę proszę przelać na konto:  81 1140 2004 0000 3502 8173 0698 w tytule podając „imię i nazwisko – wymiana”

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

LED EXPERT
ul. Piłsudskiego 13/15
95-200 Pabianice

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.